Budynek mieszkalny wielorodzinny – Strzelce Op.

 

nazwa projektu: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

lokalizacja: Strzelce Opolskie; ul. Bocznicowa

zamawiający: Gmina Strzelce Opolskie

zakres projektu: projekt budowlano-wykonawczy.

projekt realizacyjny: w trakcie realizacji

powierzchnia użytkowa: 2459 m2

powierzchnia zabudowy: 585 m2

kubatura: 8323 m3

ilość mieszkań: 27