Oferta

Przedmiotem działania firmy są kompleksowe usługi związane z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji budowlanych,  począwszy od oceny planowanej inwestycji i wariantowego projektowania koncepcyjnego, aż do realizacji  projektów budowlanych oraz  wykonawczych, uzyskania niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych oraz nadzoru nad prawidłowym przebiegiem realizacji inwestycji.

Zakres usług obejmuje:

 • projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
 • projekty budynków użyteczności publicznej
 • projekty obiektów przemysłowych
 • projekty obiektów sportowych i rekreacyjnych
 • projekty obiektów hotelowych
 • projekty budynków na potrzeby rolne
 • rewitalizacji zabytków
 • projekty przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania
 • projekty zagospodarowania terenu
 • świadectwa energetyczne
 • projekty małej architektury
 • adaptacja projektów typowych
 • doradztwo techniczne i eksperckie
 • nadzory budowlane nad realizacją inwestycji

W opracowaniu dokumentacji technicznych biorą udział projektanci posiadający uprawnienia w specjalności:

 • architektonicznej
 • konstrukcyjno – budowlanej
 • drogowej
 • telekomunikacyjnej
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych
 • instalacji w zakresie sieci, instalacji sanitarnej

 Cennik usług

Każdy projekt architektoniczno-budowlany wymaga indywidualnego podejścia z uwagi na swój zakres tematyczny, stopień trudności wykonania,     wielkość obiektu, ilość uzgodnień itd.

Dlatego ostateczną cenę naszej usługi ustalamy u nas w biurze po zapoznaniu się z wszystkimi wytycznymi inwestora.

Nadzór inwestorski oraz autorski kalkulowany jest w oparciu o szacunkowy koszt budowy i wynosi ok 1,0 do 5% tych kosztów w zależności od rodzaju budowy, stopnia jej skomplikowania, koniecznej częstotliwości wizyt na budowie itd.

 

Pracownia JSa Projekt to ambitna i prężnie rozwijająca się firma, stworzona przez architekta z wieloletnim doświadczeniem zdobytym przy projektowaniu, koordynowaniu wielobranżowymi pracami projektowymi oraz udziale w realizacji przedsięwzięć z zakresu budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego i wielorodzinnego, obiektów przemysłowych oraz użyteczności publicznej.

Z zaangażowaniem przystępujemy do realizacji projektów dla wszystkich inwestycji, bez względu na ich skalę i funkcję. Dbamy o spełnienie oczekiwań i wymagań Inwestora realnie oceniając koszty budowy, a w szczególności ich poziom w relacji zakładanej wielkości przedsięwzięcia i oczekiwanego jej standardu.

Pracownia JSa Projekt wciąż podejmuje działania rozszerzające zakres oraz jakość oferowanych usług, budując swoje kontakty z klientami na zasadzie partnerstwa, gdzie poprawność, rzetelność i kompetencja odgrywają główną rolę.